logo

Nasza lokalizacja

Informacje kontaktowe

Polskie Stowarzyszenie Klasy O'pen Skiff
ul. Gen. J. Hallera 19 lok. 312, 84-120 Władysławowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN SKIFF
Konto główne: BGŻ BNP Paribas 4716 0014 6218 3805 3720 0000 01

Zarząd

PrezydentAdam Budzisz
tel.: +48 888 570 535
e-mail: kontakt@openskiff.pl

WiceprezydentAndrzej Lutomski
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

WiceprezydentPatryk Kuczys-Lutomski
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

WiceprezydentMichał Kowalski
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

Członek Zarządu - SkarbnikRafał Milczarczyk
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

Komisja Rewizyjna

PrzewodniczącaEwa Mączka
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

CzłonekMichał Budzisz
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

CzłonekRoman Mach
tel.: n\d
e-mail: kontakt@openskiff.pl

Deklaracja Członkowska

Składki należy wpłacić na konto stowarzyszenia:
BGŻ BNP Paribas 4716 0014 6218 3805 3720 0000 01

składka wpisowa dla każdego nowego członka Stowarzyszenia wynosi 50 złotych.
składka członkowska roczna dla każdego członka wynosi 100 złotych.

Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności strony

Polskie Stowarzyszenie Klasy O'pen Skiff
ul. Gen. J. Hallera 19 lok. 312, 84-120 Władysławowo
kontakt@openskiff.pl
https://www.facebook.com/pskskiff

Historia stowarzyszenia

Historia naszego Stowarzyszenia zaczyna się w dniu 10 października 2016 roku.

W tym dniu w siedzibie Stowarzyszenia we Władysławowie przy ulicy Gen. J. Hallera 19 odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Klasy open Bic. W zebraniu brało udział 17 osób, członków założycieli składających się z pasjonatów żeglarstwa z Gdyni i Władysławowa. Pośród założycieli możemy znaleźć Pana Andrzeja Lutomskiego postać już historyczną dla polskiego żeglarstwa, twórcy takich klas jak Optymist i Laser w Polsce a także Pana Kamila Pacha Wiceburmistrza Władysławowa.

Podczas spotkania przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz m.in. podjęto uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego w skład którego weszli: Adam Budzisz, Rafał Milczarczyk i Kamil Pach, ustalono 5 –cio osobowy skład Zarządu, do którego weszli Adam Budzisz jako Prezydent oraz Edyta Kuczys, Kamil Pach, Michał Kowalski jako Wiceprezydenci oraz Rafał Milczarczyk jako Członek Zarządu – Skarbnik. Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Ewę Mączkę a w skład Komisji weszli jeszcze Patryk Kuczys – Lutomski i Michał Budzisz.

Następnie w dniu 8 grudnia 2016 roku Komitet Założycielski złożył oficjalny wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, który po uzupełnieniach został przyjęty i w dniu 11 stycznia 2017 Postanowieniem Nr GD.VIII NS-REJ.KRS/028945/16/799 Stowarzyszenie otrzymało oficjalną rejestrację i wpis do Rejestru Stowarzyszeń prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000657552.

W dniu 26 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ numer NIP: 5871709230 oraz Regon: 36631282000000.

W dniu 21 stycznia 2017 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków Pomorskiego Związku Żeglarskiego, który został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 7 lutego uchwałą Zarządu zostaliśmy przyjęci w poczet członków PoZŻ.

Następnie w dniu 15 marca Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego uchwałą nr 474/Z/XXXVII przyjął nasze Stowarzyszenie w poczet członków zwyczajnych PZŻ.

Od sierpnia 2017 roku jesteśmy oficjalnym 12 członkiem International O'pen Bic Class Association.

Uchwałą z dnia 21 czerwca 2020 roku zmieniliśmy nazwę z O'pen Bic na O'pen Skiff.

Kluby

Andrzej Lutomski
Komandor
MKŻ Arka Gdynia

Kamil Zwolak
Założyciel
AŻ Prestige Sopot

Jacek Noetzel
Komandor
UKS NAVIGO Sopot

Karol Jabłoński
Komandor
OKŻ Olsztyn

Grzegorz Mańkucki
Prezes
GKŻ Gdańsk

Sebastian Zarzeczański-Różański
Komandor
Sail & Ski Klub Warszawa

Dariusz Hajduk
Komandor
UKS Kotwica Gdynia

Maciej Rokosz
Komandor Sekcji
KS Spójnia Warszawa